Forside Sitemap Udskriv siden
  > Penge til gode> Hvad er inkasso?> Kreditkøb   Søg
  
  
  
  


Kontakt
Danske INKASSOadvokater

 

Kreditkøb

 

Ved kreditkøb forstås en aftale om køb af løsøre, hvor køber ikke skal betale kontant, men af sælger får henstand med betaling af købesummen eller en del heraf. Kreditkøb foreligger også hvis køber låner købesummen af en tredjemand, som på forhånd har en aftale med sælger om at yde lån til køb af løsøre hos sælgeren. Sidstnævnte situation betegnes som ”et oprindeligt tre-partsforhold” og forekommer ofte i forbindelse med køb af biler. De fleste bilforhandlere har indgået aftaler med pengeinstitutter og finansieringsselskaber om at disse vil yde lån til bilkøbere.

 

I kreditkøb aftales der ofte et ejendomsforbehold. Ved køb med ejendomsforbehold forstås et kreditkøb, hvor det er aftalt at sælger kan tage det solgte tilbage, hvis køber ikke overholder afdragsplanen.

 

Hvis et køb med ejendomsforbehold ophæves skal sælger – eller den advokat der repræsenterer sælger - lave en opgørelse over mellemværendet, der viser hvor mange penge køberen alt i alt skylder sælgeren på ophævelsestidspunktet. Hvis den solgte genstand på tilbagetagelsestidspunktet repræsenterer en større værdi end opgørelsen viser, skal køber modtage et beløb fra sælger svarende hertil.

 

Tilbagetagelsen kan ske efter aftale køber og sælger imellem. Hvis køber ikke vil aflevere genstanden, eller hvis der er uenighed om værdien, kan sælger - eller sælgers advokat - anmode fogedretten om at blive indsat i besiddelsen af det solgte.

 

Er der tale om et forbrugerkøb (et køb hvor køber hovedsagelig handler uden for sit erhverv) kan sælger ikke kræve andet og mere end at få det solgte tilbage fra køber, uanset om den solgte genstand er mindre værd end restancen. Kun hvis forbrugerkøberen har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte, eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsen, kan sælger gøre krav på betaling af det overskydende beløb. I erhvervskøb med ejendomsforbehold kan sælger altid gøre krav på betaling af et overskydende beløb, hvis værdien af det solgte er mindre end restancen.