Forside Sitemap Udskriv siden
  > Nyheder   Søg


Kontakt
Danske INKASSOadvokater


10-06-2010 Pressemeddelelse - Milliardbeløb vil gå tabt ved nytår


Danske virksomheder risikerer at miste milliardbeløb, hvis gamle tilgodehavender ikke søges inddrevet inden årets udgang.

 

Det fortæller advokat Karsten N. Müller, der er formand for foreningen Danske Inkassoadvokater.

 

Den nye forældelseslov nedsatte forældelsesfristen fra 5 til 3 år på fakturakrav, og fra 20 til 10 år på for eksempel gældsbreve og domme. Hvis et krav efter de nye regler ville være forældet før 1. januar 2011, blev der givet en frist til udgangen af 2010 til at redde kravet.

 

”Overgangsreglerne udløber ved årets udgang.” fortæller Karsten N. Müller. ”Det betyder, at hvis kreditorerne ikke har fået forlig eller dom for et ældre krav inden da, risikerer de at pengene ikke længere kan forlanges betalt. Vi ved af erfaring, at mange erhvervsdrivende ikke er opmærksom på de nye regler, og det kan betyde, at meget store beløb vil gå tabt.”

 

For eksempel vil en faktura fra december 2007 blive forældet 1. januar 2011, selvom den efter de gamle regler først ville forældes efter 5 år, altså i december 2012 – næsten 2 år senere.

 

Danske Inkassoadvokater anbefaler derfor, at erhvervsdrivende og andre, der har penge til gode, kontakter deres lokale inkassoadvokat for at få sikkerhed for, at gamle tilgodehavender ikke går op i den blå luft.

 

”Undersøgelser viser, at der hvert år udebliver betalinger for 15 – 20 mia. kr. i Danmark. Af dem inddrives omkring 40 % indenfor det første år. Det betyder, at der hvert år er omkring 10 mia. kr., der ikke umiddelbart kan inddrives, og mange af disse krav må henlægges efter forgæves inkasso.” oplyser Karsten N. Müller. ”Hvis disse ældre krav ikke genoptages i god tid inden årets udgang, kan de være endegyldigt tabt.”

 

På Danske Inkassoadvokaters hjemmeside www.advokatinkasso.dk kan man finde den nærmeste specialiserede inkassoadvokat, og foreningen driver desuden en brevkasse, hvor både kreditorer, og skyldnere henvender sig med spørgsmål, der har med inkasso at gøre.

 

Yderligere oplysninger: Formand, advokat Karsten N. Müller, tlf.: 23 34 65 49 eller e-mail: knm@mullaw.dk.